Naše práce hovoří za nás...

E-vitreo

O projektu

E-vitreo Stránky unikátního projektu Pražského centra virtuální oftalmochirurgie, sloužícího jako „trenažér“ pro odborníky v oboru oční chirurgie.

Dokončení: říjen 2006

Odkaz: e-vitreo.zrak.cz

Použité technologie

PHP, MySQL, CSS, Zend Framework