Naše práce hovoří za nás...

CV Image Bank

O projektu

CV Image Bank Projekt CIBA Vision Image Bank je určen pro profesionály z oboru oftalmologie. Jedná se o unikátní zdroj fotografií pro použití v odborných materiálech či prezentacích. V back-endu aplikace se nachazí robustní systém adninistrace uživatelů spolu s přidělováním práv a administrace jednotlivých fotografií. Fotografie je možné filtrovat a vyhledávat podle kategorií. Tento systém má globální působnost a slouží tedy odborníkům ze všech koutů světa.

Dokončení: listopad 2006

Odkaz: www.cvimagebank.com

Použité technologie

Java 1.4, Apache Tomcat 4.x, Spring Framework 1.2.x, Hibernate 2.x, MySql 5.0, CSS, JavaScript