Naše práce hovoří za nás...

Čočky.cz

O projektu

Čočky.cz Cílovou skupinou internetových stránek Čočky.cz jsou lidé s refrakční vadou, kteří se rozhodli ji korigovat kontaktními čočkami a mají zájem získat co nejvíce informací z nezávislého zdroje. Chtějí vědět více o možnostech korekce, o aktuální nabídce kontaktních čoček či o probíhajících propagačních akcích. Neméně významnou skupinou jsou lidé, kteří mají zájem o kosmetické kontaktní čočky.

Server obsahuje databázi aplikačních středisek v České republice, z nichž každé má možnost nabízet slevu na nákup kontaktních čoček či roztoků. Pro tisk kupónů na slevu je nutná registrace uživatele, čímž vzniká unikátní databáze koncových spotřebitelů kontaktních čoček.

Jedním z produktů, které firma Venturia s.r.o. nabízí, je průzkum trhu na základě dotazníkového šetření mezi těmito uživateli.

Každý návštěvník může položit jakýkoliv dotaz o kontaktních čočkách v Poradně, na kterou odpovídá prezident České kontaktologické společnosti, MUDr. Pavel Rezek, CSc. Obecné dotazy jsou spolu s odpověďmi publikovány v sekci Časté dotazy.

*Dokončení: 1999 – 2006

Odkaz: www.cocky.cz

Použité technologie

PHP 5, MySql 5.0, CSS, JavaScript