Naše práce hovoří za nás...

Cks.cz

O projektu

Cks.cz Pro Českou kontaktologickou společnost(ČKS) jsme vytvořili novou verzi internetové prezentace www.cks.cz. Cílem ČKS je rozvoj a rozšiřování poznatků z aplikace kontaktních čoček a jejich další vývoj. Současně dbá o zvyšování odborné úrovně znalostí svých členů a podporuje vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.

Dokončení: červen 2007

Odkaz: www.cks.cz

Použité technologie

Zend Framework, PHP 5, MySQL 5.0, CSS, JavaScript, mod_rewrite