Lépe rozumíme vašim potřebám...

Co umíme

Webdesign

Vytvoříme pro vás kvalitní webové stránky. Pod pojmem kvalita u internetové prezentace si nepředstavujeme pouze elegantní grafický styl a validní HTML kód. To jsou pouze prostředky vedoucí k tomu, aby prezentace splnila svůl cíl. A nezáleží na tom, zda je cílem prodat, informovat nebo bavit.

Při návrhu řešení internetové prezentace pomáháme klientům nejprve si ujasnit, pro koho bude web určen, jaké jsou požadavky a chování této cílové skupiny, jaká je věková struktura, pohlaví a v neposlední řadě také jejich počítačová gramotnost. Znalost všech těchto faktorů je určující pro správné namíchání ingrediencí budoucí webové prezentace.

Kvalitně navržená prezentace je taková, která je pro cílovou skupinu použitelná a přístupná. Použitelností chápeme vlastnost webu, díky které na webu navštěvníky najde ty informace, které hledá a najde je tam, kde by je intuitivně očekával. Přístupností rozumíme „bezbariérovost webu“ ve smyslu možnosti prohlížení informací bez ohledu na zdravotní postižení či technickou vybavenost uživatelů.

Z hlediska marketingového úspěchu webu je umístění ve výsledcích vyhledávačů. Pryč jsou doby, kdy stačilo správně vyplnit Description a Keywords v hlaviččce HTML kódu a bylo vyhráno. Algoritmy vyhledávačů jsou stále sofistikovanější a na přední příčky ve výsledcích může pomýšlet pouze web jehož tvůrci tyto algoritmy a pravidla ovládají a jsou schopni podle nich optimalizovat webové stránky.

Informační systémy

Pokud pro potřeby svého podnikání potřebujete informační systém, které nelze uspokojit hotovým řešením, přichází v úvahu vývoj systému na zakázku. Nabízíme vám vývoj takového systému, který bude odrážet veškeré vaše požadavky a bude komunikovat s vašimi stávajícími systémy.

Intranet, Extranet

Intranetové či extranetové aplikace vám umožňují či zjednoduší komunikaci se svými zaměstnanci či obchodními partnery. Pomohou vám upevnit vztahy s vašimi zákazníky, distributory či dodavateli a umožní vám zásadním způsobem snížit náklady na komunikaci.

Vaši distributoři budou mít veškeré informace jako tiskové zprávy, novinky či podklady pro výrobu propagačního materiálu k dispozici 24 hodin denně, stejně tak i vy můžete systém 24 hodin denně administrovat přes uživatelsky příjemné administrační rozhraní.

Webhosting

Jako doplňkovou službu pro klienty, kterým vytváříme webové stránky či aplikace, nabízíme webhosting na vysoce výkonném hardwaru s vynikající konektivitou.